Ngày 19 tháng 6 năm 1992

☀ Thứ Sáu
19
🌙 Tháng Năm
19
Năm Nhâm Thân
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Bính Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm