Ngày 18 tháng 7 năm 1926

☀ Chủ Nhật
18
🌙 Tháng Sáu
9
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm