Ngày 17 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Bảy
17
🌙 Tháng Sáu
8
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm