Ngày 18 tháng 7 năm 1992

☀ Thứ Bảy
18
🌙 Tháng Sáu
19
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Đinh Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm