Ngày 17 tháng 7 năm 1992

☀ Thứ Sáu
17
🌙 Tháng Sáu
18
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Đinh Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm