Ngày 18 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Bảy
18
🌙 Tháng Bảy
4
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm