Ngày 17 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Sáu
17
🌙 Tháng Bảy
3
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm