Ngày 18 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Tư
18
🌙 Tháng Bảy
9
Năm Canh Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm