Ngày 18 tháng 9 năm 1926

☀ Thứ Bảy
18
🌙 Tháng Tám
12
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm