Ngày 19 tháng 9 năm 1926

☀ Chủ Nhật
19
🌙 Tháng Tám
13
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm