Ngày 19 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Bảy
19
🌙 Tháng Mười Một
4
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm