Ngày 20 tháng 12 năm 1925

☀ Chủ Nhật
20
🌙 Tháng Mười Một
5
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm