Ngày 19 tháng 2 năm 1933

☀ Chủ Nhật
19
🌙 Tháng Giêng
25
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm