Ngày 20 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Giêng
26
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm