Ngày 19 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Sáu
19
🌙 Tháng Hai
6
Năm Bính Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm