Ngày 20 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Bảy
20
🌙 Tháng Hai
7
Năm Bính Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm