Ngày 19 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Ba
19
🌙 Tháng Hai
9
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Kinh Trập
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm