Ngày 20 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Tư
20
🌙 Tháng Hai
10
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm