Ngày 19 tháng 3 năm 1933

☀ Chủ Nhật
19
🌙 Tháng Hai
24
Năm Quý Dậu
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm