Ngày 18 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Bảy
18
🌙 Tháng Hai
23
Năm Quý Dậu
Tiết Kinh Trập
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm