Ngày 19 tháng 6 năm 1929

☀ Thứ Tư
19
🌙 Tháng Năm
13
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm