Ngày 20 tháng 6 năm 1929

☀ Thứ Năm
20
🌙 Tháng Năm
14
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thân
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm