Ngày 19 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Tư
19
🌙 Tháng Năm (nhuận)
27
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm