Ngày 20 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Năm
20
🌙 Tháng Năm (nhuận)
28
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm