Ngày 19 tháng 7 năm 1958

☀ Thứ Bảy
19
🌙 Tháng Sáu
3
Năm Mậu Tuất
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm