Ngày 20 tháng 7 năm 1958

☀ Chủ Nhật
20
🌙 Tháng Sáu
4
Năm Mậu Tuất
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm