Ngày 19 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Ba
19
🌙 Tháng Bảy
30
Năm Quý Dậu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm