Ngày 20 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Tư
20
🌙 Tháng Tám
1
Năm Quý Dậu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm