Ngày 19 tháng 9 năm 1992

☀ Thứ Bảy
19
🌙 Tháng Tám
23
Năm Nhâm Thân
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Kỷ Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm