Ngày 20 tháng 9 năm 1992

☀ Chủ Nhật
20
🌙 Tháng Tám
24
Năm Nhâm Thân
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Kỷ Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm