Ngày 19 tháng 9 năm 2019

☀ Thứ Năm
19
🌙 Tháng Tám
21
Năm Kỷ Hợi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm