Ngày 2 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Tư
2
🌙 Tháng Mười Một
22
Năm Mậu Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm