Ngày 3 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Năm
3
🌙 Tháng Mười Một
23
Năm Mậu Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm