Ngày 2 tháng 1 năm 1933

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Chạp
7
Năm Nhâm Thân
Tiết Đông Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm