Ngày 3 tháng 1 năm 1933

☀ Thứ Ba
3
🌙 Tháng Chạp
8
Năm Nhâm Thân
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm