Ngày 2 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Năm
2
🌙 Tháng Chín
15
Năm Quý Dậu
Tiết Sương Giáng
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm