Ngày 3 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Chín
16
Năm Quý Dậu
Tiết Sương Giáng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm