Ngày 2 tháng 12 năm 1928

☀ Chủ Nhật
2
🌙 Tháng Mười
21
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm