Ngày 3 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Hai
3
🌙 Tháng Mười
22
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm