Ngày 2 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Bảy
2
🌙 Tháng Mười
15
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm