Ngày 3 tháng 12 năm 1933

☀ Chủ Nhật
3
🌙 Tháng Mười
16
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm