Ngày 2 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Giêng
9
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm