Ngày 1 tháng 2 năm 1925

☀ Chủ Nhật
1
🌙 Tháng Giêng
8
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm