Ngày 2 tháng 2 năm 1960

☀ Thứ Ba
2
🌙 Tháng Giêng
6
Năm Canh Tí
Tiết Đại Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm