Ngày 1 tháng 2 năm 1960

☀ Thứ Hai
1
🌙 Tháng Giêng
5
Năm Canh Tí
Tiết Đại Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm