Ngày 2 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Năm
2
🌙 Tháng Hai
7
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm