Ngày 3 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Sáu
3
🌙 Tháng Hai
8
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm