Ngày 2 tháng 4 năm 2010

☀ Thứ Sáu
2
🌙 Tháng Hai
18
Năm Canh Dần
Tiết Xuân Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm