Ngày 3 tháng 4 năm 2010

☀ Thứ Bảy
3
🌙 Tháng Hai
19
Năm Canh Dần
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm