Ngày 2 tháng 5 năm 1929

☀ Thứ Năm
2
🌙 Tháng Ba
23
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm